Velkommen til NiNi Beach

Byens lounge- og nightclub

Events

TIM HENRI & SIMON JAYSON

Homecoming lørdag 17. desember.

JOSEF BAMBA

Bamba styrer showet 10. desember.

LUNDBERG

26. November er Lundberg tilbake.

Program 2022

Avdeling

Bryggeterrassen

Avdeling

Torgterrassen

Avdeling

Nattklubben